ovlašteni distributer siemens poslovnih komunikacijskih sustava

ZAGREB, Gundulićeve Dubravke 32 - Tel.: 01/6060444 - Email:held@held.hr

SIEMENS telefonske centrale

Sustavi HiPath spadaju u najnoviju generaciju VoIP telefonskih centrala, centrala koje omogućavaju prijenos podataka i govora. Navedena činjenica otvara nove mogućnosti u komunikaciji, uzdizanje nad konkurencijom, kao i povećanje profitabilnosti. Ako se uzme u obzir i jedna od glavnih značajki HiPath sustava, a to je povezivanje mobilne i fiksne telefonije, približavamo se spoznaji o njihovoj pravoj vrijednosti.

HiPath sustavi namijenjeni su za široki raspon korisničkih potreba i kapaciteta. Ovisno o tipu i modelu samog sustava, moguće je u potpunosti zadovoljiti potrebe malih, srednjih i velikih korisnika.

 

HiPath 540

HiPath 540

HiPath 3300

HiPath 3300

HiPath 3350

HiPath 3350

HiPath 3500

HiPath 3500

HiPath 3550

HiPath 3550

HiPath 3800

HiPath 3800