ovlašteni distributer siemens poslovnih komunikacijskih sustava

ZAGREB, Gundulićeve Dubravke 32 - Tel.: 01/6060444 - Email:held@held.hr

Tehnička podrška (SERVIS - ODRŽAVANJE)

Tehnička podrška 0-24

 

TELEFONSKE CENTRALE

INFORMATIČKA OPREMA - RAČUNALA - SERVERI - MREŽNA OPREMA -

 

Za instalirane sustave osiguravamo 24-satnu tehničku podršku:

tel: 01 / 6060 444

held@held.hr

  • servisiranje
  • daljinski nadzor

 

 

Telefonske centrale u kontinuiranom testnom radu:

- Siemens Hicom 100 E
- Siemens Hicom 150 E
- Siemens HiPath

  • provjera i testiranje modula i funkcija centrale
  • simuliranje i detekcija grešaka i kvarova
  • prezentacije centrala i pripadajućih sustava